Số/Ký hiệu văn bản 1262/QĐ.UBND
Ngày ban hành Apr 6, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quy chế công tác trực ban PCTT - TKCN và họp điều hành ứng phó thiên tai của Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm