Số/Ký hiệu văn bản 33/2013/QH13
Ngày ban hành May 1, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Phòng, chống thiên tai (có hiệu lực từ ngày 01/5/2014)
Nội dung

Tài liệu đính kèm