Số/Ký hiệu văn bản Thông tư số 92/TT-BTC ngày 12-5-2009, hướng dẫn thanh toán cho các tổ chức, cá nhân tham gia TKCH-CN
Ngày ban hành Jun 27, 2009 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Công Nghiệp (Thứ trưởng Bộ TC)
Trích yếu Thông tư số 92/TT-BTC hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.
Nội dung

Tài liệu đính kèm