Số/Ký hiệu văn bản Quyết định số 632/2010/QĐ-TTG ngày 10/5/2010
Ngày ban hành May 10, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoảng Trung Hải
Trích yếu Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các triền sông thuộc phạm vi cả nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm