Số/Ký hiệu văn bản CT 447/CT-TTg
Ngày ban hành Mar 25, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phó thủ tướng: Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều
Nội dung

Tài liệu đính kèm