Số/Ký hiệu văn bản Quy chế 133/ thông tin cảnh báo thiên tai trên biển
Ngày ban hành Nov 3, 2009 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy chế về thông tin cảnh báo thiên tai trên biển
Nội dung

Tài liệu đính kèm