Số/Ký hiệu văn bản Quyết định 264/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế báo tin động đất, sóng thần
Ngày ban hành Nov 16, 2006 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định 264/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế báo tin động đất, sóng thần
Nội dung

Tài liệu đính kèm