Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 112/QĐ-CCTL 08/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế trực ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại văn phòng thường trực, các Hạt, Trạm và hiện trường.
Quyết định số 97/QĐ.UBND-NN 08/01/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An
66/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (có hiệu lực từ ngày 20/08/2014)
33/2013/QH13 01/05/2014 Luật Phòng, chống thiên tai (có hiệu lực từ ngày 01/5/2014)
Thông tư 54/2013/TT-BNNPTNT 17/12/2013 Thông tư hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê
Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 02/08/2007 Nghị định 129/NĐ-CP ngày 02/08/2007 của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều
79/2006/QH11 01/07/2007 Luật đê điều (có hiệu lực từ ngày 01/07/2007)
Quyết định số 632/2010/QĐ-TTG ngày 10/5/2010 10/05/2011 Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các triền sông thuộc phạm vi cả nước
Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 05/07/2011 Quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đê điều
Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ NN và PTNT 06/01/2009 Hướng dẫn tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ
Thông tư số 46/2011/TT-BNN ngày 27/6/2011 của Bộ NN và PTNT 12/08/2011 Thông tư Quy định trình tự thực hiện việc chấp nhận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
Quy chế 133/ thông tin cảnh báo thiên tai trên biển 03/11/2009 Quy chế về thông tin cảnh báo thiên tai trên biển
Quyết định 264/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế báo tin động đất, sóng thần 16/11/2006 Quyết định 264/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế báo tin động đất, sóng thần
CT 447/CT-TTg 25/03/2011 Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều
Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 23/06/2010 Nghị định 14/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn
Nghi định 08/NĐ-CP ngày 16/01/2006 07/05/2011 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000
Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 14/3/2010 29/04/2011 Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các sông.
Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04-6-2009 12/05/2011 Quyết định về trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW, Văn phòng Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.
Thông tư số 92/TT-BTC ngày 12-5-2009, hướng dẫn thanh toán cho các tổ chức, cá nhân tham gia TKCH-CN 27/06/2009 Thông tư số 92/TT-BTC hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.
Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 07/05/2011 Nghị định 04/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.
<<   <  1  2  >  >>