LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu về Chi cục Thủy lợi Nghệ An (11/12/2013 09:04 AM)


Chi cục Thủy lợi Nghệ An

(Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh)


Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (038) 3844.729 -  3844.057 - 3844.054  
Fax         : (038) 3841.386 - 3591.368 -  3591.389

Email: pclbnghean@gmail.com

pclbnghean@yahoo.com.vn

bpcbl@nghean.gov.vn
I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn


Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thủy lợi được quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi.


Vị trí, chức năng của Chi cục Thủy lợi Nghệ An.

1. Chi cục Thủy lợi là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão, thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Thủy lợi Nghệ An chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở của Chi cục Thủy lợi đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Chi cục Thủy lợi Nghệ An có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Xem trích dẫn tại đây hoặc toàn văn Quyết định (file PDF) tại đây.
II. Tổ chức bộ máy: 

1 - Lãnh đạo


* Chi cục trưởng: Nguyễn Trường Thành

Điện thoại: (038) 3844.057;   Fax: 038.3591.368

Email: thanhcctlna@gmail.com


* Phó chi cục trưởng: Nguyễn Văn Hoa

Điện thoại: (038) 3596172
Email: 
k.hoacctl@gmail.com

* Phó chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Nhung 
Điện thoại: (038) 3844.054 
Email: 
huunhung.nguyen@gmail.com

* Phó chi cục trưởng: Lê Đình Long

Điện thoại: (038) 3854.098 

Email: Quy định về phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Chi cục xem tại đây.
2 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:3 - Các đơn vị trực thuộc:
 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu